visos taro kortos

9. Atsiskyrėlis (The Hermit)

Neapversta korta: tai išminties, šaltakraujiškumo, sprendžiant įvairius klausimus, simbolis. Taip pat korta gali reikšti savigarbos stoką, dvasinį augimą, naujų kelių ieškojimą asmeniniam vystymuisi.

Apversta korta: neapgalvoti veiksmai, patarimų nepaisymas.

atsiskyrėlis taro korta