visos taro kortos

Lazdų Tūzas Taro korta

Neapversta korta: kūryba, entuziazmas, naujos idėjos, karjera. Kartais korta yra susijusi su protėviais ir paveldėjimu.

Apversta korta: tai yra išdidumo, smukimo ir pažeminimo simbolis. Vyrams gali reikšti bejėgiškumą, o moterims – negalėjimas turėti vaikų.

lazdų tūzas taro korta