visos taro kortos

1. Magas (The Magician)

Neapversta korta: magas simbolizuoja žmogų, gebantį organizuoti, manipuliuoti, valdyti situaciją. Korta pranašauja sėkmę, progresą, pasisekimą.

Apversta korta: nesiteisinkite išorinėmis aplinkybėmis. Jūs nesugebate valdyti situacijos.

magas taro korta