visos taro kortos

12. Pakaruoklis (The Hanged Man)

Neapversta korta: pasiaukokite vardan tikslų pasiekimo, nesirūpinkite materialine nauda. Kartais korta sako pažvelgti į egzistuojančias problemas iš kitos pusės.

Apversta korta: supraskite, kad gyvenimas neapsiriboja vien tik materialiais dalykais.

pakabintasis taro korta