visos taro kortos

7 Lazdos Taro korta

Neapversta korta: susidūrimas, konfliktas, konkurencija, atoveikis, prieš kurį reikia kovoti.

Apversta korta: neaiški padėtis, neužtikrintumas, neramumas.

7 lazdų taro korta