visos taro kortos

2. Vyriausioji žynė (The High Priestess)

Neapversta korta: tai intuicijos, kūrybos, supratimo, plataus pažinimo simbolis. Korta gali reikšti moters įtaką situacijai. Išspręsti iškilusią problemą padės Jums Jūsų pažinimas.

Apversta korta: perspėja apie galimą emocijų protrūkį, pasitaikys nelogiškų ir neapgalvotų veiksmų.

žynė taro korta