visos taro kortos

0. Kvailys (The Fool)

Neapversta korta: sudėtinga korta, tai “paprasto šventumo” simbolis. Sujungia protą ir kvailumą, gerumą ir pyktį, tiesą ir melą. Simbolizuoja naivumą, nepatyrimą, taip pat didelį potencialą, naują pradžią, permainas.

Apversta korta: perspėja apie galimus neapgalvotus veiksmus.

kvailys taro korta